Home

ลงทะเบียน

Step 1
Step 2
Step 3

ข้อมูลผู้สมัคร

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

การรับเสื้อ

รายละเอียดการรับเสื้อและเบอร์
1. วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 หอประชุมเทศบาลโพธาราม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
2. ลานกิจกรรมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง (หาดทรายโพธาราม) ในช่วงเวลา 05.00-06.45 น.

จัดส่ง เริ่ม 18-30 พย.

วิธีชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340-211312-2
บัญชีมูลนิธิกาญจนบารมี
บริการชำระเงินผ่านทาง

หลังจากท่านยืนยันการสมัครแล้วระบบจะส่งต่อไปยังหน้าชำระเงินของทาง K-Bank
เมื่อท่านดำเนินรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Back to merchant website

ตรวจสอบความถูกต้อง